Kezdőlap

Kedvezményezett: Fafaragó Műhely Egyesület

A projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése  a közösségek fejlesztésével Faragjunk közösséget  - "Együttes erővel a közösségek fennmaradásáért"

Projekt kezdete: 2017.05.01..

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2020.07.29.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00625

A szerződött támogatás összege: 24 980 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 


 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Fafaragó Műhely Egyesület célja összhangban van a felhívásban szereplő célokkal. Egyesületünk elsősorban a helyi hagyományok identitását szeretné növelni, de mindemellett a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Programjaink céljai között szerepel, hogy a generációk közötti együttműködést és kapcsolatokat javítsuk, a családok és a társadalmi összetartás erősítésük. A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése, helyi hagyományok ápolás, beépülés a mindennapokba, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának fenntartása. A közvetlenül elérni kívánt célcsoport hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek az életminősége javul a megvalósult tevékenységek után, közvetett célcsoport pedig a társadalom egésze. Megfelelő erőforrásokkal rendelkezünk ahhoz, hogy a tevékenység sikeresen megvalósuljanak és a projekt után hosszú távon fenntartsuk az itt elsajátított tudást. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi hagyományok ápolására, melynek célja, hogy a következő generáció ismerje lakhelyének hagyományait, melyet alkalmazhat, beépíthet a mindennapokba és a későbbiekben tovább adhat. A nemzetiségek között identitás elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektetünk, számos horvát hagyománnyal, kultúrával megismerkedhetnek a résztvevők, megismerhetik más népek szokásait, hagyományait, mellyel elősegíthetik nemzetiségek közötti kapcsolatok erősítését. Mindemellett a családok megerősítésére és összetartására is nagy figyelmet fordítunk. Alapvető célunk, hogy a családok között olyan légkör alakuljon ki, ahol összetartás van, az együttműködés zökkenőmentes. Tevékenységeinket úgy állítjuk össze, hogy az mind a gyermekek mind pedig a szülők életvitelére hatással legyen, hiszen minden programelem a családion belül együttműködést erősíti. A szülők tovább adják tapasztalataikat gyermekeiknek, hogy miként tudnak boldogan, felelősség teljesen élni. A táborokkal a közösségi aktivitás növelése a cél, a bevont résztvevők nemzetközi művészeti alkotó táborban vehetnek részt, melyben a résztvevők akár hosszú életű kapcsolatokat alakíthatnak ki.

image