A fő pályázó: Zalai Falvakért Egyesület  Zala megye - Zalaegerszeg

A Zalai Falvakért Egyesület települési önkormányzatok, civil szervezetek, tenni akaró magánszemélyek együttműködése 1990 óta. Az elmúlt évtizedek tevékenységei révén a ZFE részesévé vált a Zala megyei kistelepülések életének. Mindeközben azon munkálkodunk, hogy szociális és foglalkoztatási helyzetet javítsunk, újszerű kezdeményezéseket indítunk a települések, térségek, a megyék és régiók kapcsolatában a helyi gazdaságfejlesztés érdekében. Programjaink megvalósításába hazai és nemzetközi forrásokat vonunk be. Kiváló helyi szakemberekkel dolgozunk együtt és jelentős önkéntes hálózati kör segíti, támogatja küldetésünket. Munkamódszerünket a közösségi tervezés, a közösségfejlesztés és a hálózati együttműködés jellemzi. Feladatunkat abban látjuk, hogy a helyi közösségek részvételen alapuló sokszínű együttműködését segítsük, formáljuk, életképességüket erősítsük az intézmények, önkormányzatok, a civil szervezetek és a gazdaság szereplőinek bevonásával. Fő tevékenységeink a vidékfejlesztéshez, a falugondnoki szolgálatokhoz, az önkéntesség elterjesztéséhez, népszerűsítéséhez és a helyi közösségek fejlesztéséhez kötődnek. Szervezetünk 1990 óta dolgozik a Zala megyei települések, közösségek és tenni akaró emberek együttműködésében azon, hogy a zalai falvak megteremtsék a jólét és a jövő lehetőségét vidéken. Ezáltal az ott élők, a hazatérők és az ide érkezők felfedezhetik a térség és a táj értékeit. Ennek egyik elengedhetetlen, minden feladatunkat átfogó tevékenysége a közösségfejlesztés, mely által a lakosság, a térségbe látogatók, az üzleti, valamint a döntéshozatali szektor összekapcsolható. Alapcélunk a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival. Arra törekszünk, hogy ezen egyedi, pótolhatatlan sajátosságok fennmaradjanak az utókor számára is. A projektben négy külföldi szervezettel együtt, közösen gondolkodunk az általunk fontosnak tartott kérdésekről. Így jött létre egy sokszínű nemzetközi együttműködés Szlovénia, Szlovákia és Románia (Erdély) szervezeteivel.

(http://zalaifalvak.hu/)

image