Helyzetkép: Kik vagyunk, hol dolgozunk?

Egyesületünk több, mint 25 éves szakmai, partneri tapasztalatok birtokában végzi a tevékenységét. Ez a tudás-és kapcsolati tőke, az együttműködési hálózatok számos önkéntest vonzanak egyesületünk környezetébe.  A helyi közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, a kezdeményező és cselekvőképesség fejlesztése a kistelepülések, kisközösségek megmaradásának fontos feltétele. A ZFE évtizedek óta végez társadalmi, közösségi, helyi erőket, hálózatokat fejlesztő tevékenységet. A több évtizedes, folyamatos munka hitelesíti az egyesületet, amiben sokszínű, integráló programok valósultak meg. Nem csupán önkormányzatokkal, hanem helyi közösségekkel, fiatalokkal, vállalkozókkal, leszakadó csoportokkal is dolgozunk együtt.  

A térség társadalmi folyamatainak jellemzői:
A népesség száma Zalaegerszegen, illetve egész Zala megyében az országos trendekhez hasonlóan folyamatosancsökken. A megye lakosszáma 2000‐ben 300 496 fő volt, 2015‐ben 277 290 főre csökkent, tehát az ezredforduló és 2015 között Zala megye népességének közel 8%‐át veszítette el. A csökkenés mértéke közel duplája az országosnak. 
Zala megye településhálózatának legfőbb jellemzője aprófalvas jellege. Sajátos településstruktúráját jellemzi, hogy 258 településéből 159-ben alacsonyabb a lakosság száma, mint 500. Ez a települések mintegy 62%-át teszi ki. Kistérségi szinten, a megyén belül jellemzően nagy eltérés van a kis lélekszámú falvak arányát tekintve. A meglehetősen elaprózódott település struktúrával és magas település sűrűséggel szemben - 100 km2 területre jutó településszám (6,8/100 km2), ami közel kétszerese az országos értéknek - a népsűrűségi mutató az országban az egyik legalacsonyabb: 73 fő/km2 (az országos érték 107 fő/km2).

image