A projekt részletes bemutatása

Kedvezményezett neve: Zalai Falvakért Egyesület
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Projekt azonosítószáma: EFOP 5.2.2-17-2017-00152
Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása a Zalai Falvakért Egyesületnél
Projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2020. február 01.
Támogatás mértéke: 49 977 078 Ft

A Zalai Falvakért Egyesület 1990 óta dolgozik a Zala megyei települések, közösségek és tenni akaró emberek együttműködésében azon, hogy a vidék, a zalai falvak megteremtsék a jólét és a jövő lehetőségét, teret és közösséget adjanak az ott élőknek és hazatérőknek, az ide érkezők felfedezhessék a térség és táj értékeit. Az egyesület alapcélja a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait, valamint az egyesület minden feladatát átfogó tevékenység a közösségfejlesztés. Az Egyesület igen komplex, szerteágazó tevékenységet folytat. Ezek közül a legfontosabbak: Falugondnoki hálózat létrehozása, fejlesztése, közérdekű önkéntes tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, területfejlesztés és területrendezés, nemzetközi kapcsolatépítés: horvát-magyar fejlesztési projekt, szlovén-magyar projektek.

image