Mura-Dráva-Duna

A Mura-Dráva-Duna folyók Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszerét alkotják. Az általuk formált 700 kilométeres „zöld öv” a világon elsőként Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátumként kerül védettség alá. Mi az a bioszféra rezervátum? Egyes vadon élő növény- és állatfajok élőhelyei, menedékei, fontos ökológiai funkciót látnak el, és egyben jelentős szerepük van a fajok vándorlásának, terjedésének elősegítésében is. Ezáltal az ökológiai hálózatok szerves részét is képezik. Három fő funkciónak kell megfelelniük:

  • Megőrzési: biztosítaniuk kell a kiválasztott ökoszisztémák, tájak változatosságának fennmaradását, a fajok sokféleséségnek és genetikai változékonyságának megőrzését.
  • Fejlődési: területükön belül elő kell segíteni a helyi körülmények között megvalósítható, ökológiai, társadalmi és kulturális szempontból fenntartható gazdasági fejlődést. Mindezt a helyi hagyományos módszerek és tradíciók figyelembevétele mentén.
  • Kutatási és oktatási funkció: Támogatni kell a természetvédelmi célú tudományos kutatásokat és monitorozást. Elő kell segíteni az oktatási és ismeretterjesztési célú tevékenységeket.

image