Az online kérdőív eredményei számokban

2020 januárjában lezárult a kutatás utolsó eleme is, az online kérdőívek kitöltetése. A projektben vállaltuk 100 zalai és 100 székelyföldi kérdőív kitöltetését. Ebben a bejegyzésben most csak a zalai eredményekre fókuszálunk.  A kérdőívet összesen 103-an töltötték ki, melynek több mint 50%-át a 30 és 60 éve itt élők/dolgozók teszik ki. A kitöltők köre a foglalkozási területet tekintve meglehetősen széles: 15 falugondnok, 10 könyvtáros, 9 civil, 8 pedagógus, 7 polgármester, 7 kulturális szervező, 6 intézményvezető, 6 vállalkozó és szintén 6 projektmenedzser válaszolt a kérdéseinkre. A nemek aránya szerint a megoszlás, 53 nő és 46 férfi. A kitöltők szakmai és siker tapasztalatai körülbelül 74 zalai településről származnak. A településeket megmozgató ügyekből 11-re adták le voksukat, ebből a legmagasabb 82 szavazattal a kultúra területét érintő kezdeményezés.

image