A kisfalvak jövőképe – jönnek? Mennek?

Kovách Imre előadása

2020.01.16-án Zalakaroson találkoztak a hazai szakmai munkacsoport tagok és a nemzetközi partnerek képviselői. A pályázatot lezáró két napos rendezvény szerdán műhelymunkával vette kezdetét. A csütörtöki műhelynap első részében Kovách Imre szociológus, az MTA Társadalmi Integráció és Társadalompolitikai Osztályának vezetője tartott előadást. Témája: A vidéki társadalom helyzete a mai Magyarországon; nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása. A falvak jövőjét, jövőképét alapjaiban határozza meg a helyben élők aktivitása. Tudomásul kell venni, hogy a kisfalvak – gyakorlatilag a vidéki települések túlnyomó többsége ebbe a kategóriába tartozik – csak külső forrásokra támaszkodhatnak. Ez egyben hatalmi kitettséget is jelent, ezért bír stratégiai jelentőséggel az, hogy a helyiek mit tudnak csinálni, ők a legfontosabb erőforrás. Jövő nélküli az a település, ahol nincs prosperáló, szolidaritáson és együttműködésen alapuló közösség. Az előadó meglátása szerint, a zalai kisfalvak ebben elég erősek, számos helyen aktív a társadalom. Magyarországon, az elmúlt évtizedekben rossz irányba változott a falukép, s bár ma már érzékelhető a javulás, de minden pozitív vonása ellenére még mindig egyet jelent a fejekben az elmaradottsággal. Ha a pozitív tendencia folytatódik, tovább nő az érdeklődés a vidék termékei iránt, és lesz is, aki ezt hajlandó kielégíteni; továbbá aktív, tenni akaró közösségek jönnek létre a falvakban, akkor a kistelepülések jövője biztosított. Márpedig ez így lesz, mert az embereknek egyszerűen nincs más választási lehetőségük. Ugyanis a hazai népesség többsége még mindig falvakban él, jelentős urbanizációs, városodási törekvéseket pedig jelenleg nem látni. A projekt és maga a kutatás fókuszához kapcsolódó szakmai előadást követően a külföldi partnerek jó gyakorlat bemutatása következett…

A cikk teljes egészében olvasható itt: https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kisfalvaknak-nem-pusztan-megmaradni-hanem-fejlodni-osszefogni-kell-3595599/

Olvassa el Kovách Imre publicisztikáit is:  https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002912

image