Transznacionális együttműködés program missziója, céljai, ügyei

A Talentum Alapítvány négy külhoni partnerszervezet együttműködésében valósít meg egy  EFOP-5.2.2. programot - Nagybetűs életre szabva: Szakmai támogatás kamaszkortól a felnőtté válásig - címmel. A projekt azzal indul, hogy megvizsgálják a fiatalok felnőtté válásának folyamatát, s e vizsgálatok alapján alakítják ki a leginkább érinteni kívánt tématerületeket. A projektbe bevont vajdasági és erdélyi együttműködő szervezetek mindegyikénél kiemelt terület az ifjúságfejlesztés és nevelés. Hangsúlyt helyeznek a családi életforma bemutatására, fontosnak tartják a fiatalok pályaválasztási lehetőségeit bemutatni, fejleszteni vállalkozási – és munkavállalási kompetenciáikat, illetve feltárni a számukra legmegfelelőbb karrier utakat. További fejlesztendő terület a fiatalok közösségi hálójának szélesítése, fejlesztése, megelőzve a szociális háló leépülését. A társadalmi esélyegyenlőségre is hangsúlyt fektetünk a szociálisan leszakadó rétegek, hátrányos helyzetben lévő fiatalok segítségnyújtásával.

image