Közösségi tervezési folyamat a Dialóg Egyesülettel

Miskolcon, a Dialóg Egyesület az híres/hírhedt Avasi lakótelepen is végez közösségfejlesztő tevékenységet. Az egyesület gyakorlatának alapját az avasi emberek, a helyi ügyekben érintettek széles körű részvétele, a problémák megoldása képezi. A program az emberek, szervezetek és intézmények egyre növekvő arányú részvételéből építkezik, amely hozzájárul a demokratikus működés kialakulásához, fejlődéséhez, valamint a helyi emberek bekapcsolódásához a nyilvánosság csatornáinak kiépítéséhez (pl. Facebook, Instagram stb.). A közösségi tervezési folyamat eredménye, hogy a benne résztvevőkben kialakul a lojalitás a projektek és fejlesztési tervek létrejötte és megvalósítása mellet. Emellett a lakosság bevonásával megalapozott, a helyiek számára fontos megvalósítandó tervek születnek. A települések és a velük kapcsolatban álló szervezetek megerősödnek. Hozzájuk kapcsolódnak még azok a helyi emberek, akik jelenléte nélkülözhetetlen a tervek megvalósításának folyamatában.

image