Kezdőlap

Kedvezményezett:  Herendi Szent Euszták Római KAtolikus Plébánia

A projekt címe: Transznacionális együttműködés segítése Herend és Pápa térségében

Projekt kezdete: 2018.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

A projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.2-17-2017-00153

A szerződött támogatás összege:  49 999 330 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 


 

A projekt tartalmának bemutatása:

A civil szervezeteket nem kötik túlzottan szigorú jogszabályok, ezért rugalmasak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és olyan hiányterületeken is pillanatok alatt képesek megjelenni, ahol a kormányzati, közigazgatási szervezetek, állami intézmények nem éppen „probléma érzékenyek”, vagy merev szabályozásuk, bürokratikusságuk miatti lassúságuknál fogva sokkal nehezebben lépnek. Így a civil szervezetek állandó kontrollt jelentenek. Indiká-torként azonnal jelzik, ha valami nem jól szabályozott, nem jól működik, ha érdeksérelem történik. Az egyházi és civil szervezetek szociális és egészségügyi területen történő együttműködésé-nek elősegítése szükséges, továbbá a hatékony kapcsolattartás kialakítása az állami humán és egészségügyi közszolgáltatókkal.  Terveink szerint a projekt során a bevonásra kerülő szakemberek segítségével olyan eljárás-rend, módszertan kialakítása történik meg, amely hasznosítható határon innen és határon túl is. Szeretnénk, ha a szoros és mindennapi együttműködés alakulhatna ki a szakemberek között, a rászorulók minél hatékonyabb segítése érdekében. Hiszen előfordulhat például, hogy idős családtag gondozásában az adott plébánia tud segítséget nyújtani, azonban a család iskolásko-rú gyermekével kapcsolatban elképzelhető, hogy nem tud szakszerű megoldást kínálni. Azon-ban a településen működő civil szervezet fel tudja venni a kapcsolatot a helyi intézményekkel, és a megoldásban is részt tud venni. A fentiek alapján fontosnak tartjuk a hatékony kommunikációs hálózat kialakítását, valamint együttműködési pontok meghatározását. 

A projekt során vizsgálandó területek: kommunikációs sztenderd kialakítása; leggyakoribb kommunikációs problémák bemutatása; adott szociális hálózat működése, bekapcsolódási lehetőségek; civil és egyházi szervezetek együttműködésének lehetséges módjai eseti vagy folya-matos jelleggel; szakmai tapasztalatok átadásának lehetőségei, hazai és külföldi tekintetben.

image